Meniny na web
  • Počet návštev:

Zápis žiakov do 1.ročníka

V dňoch 4. - 6.apríla 2018 v čase od 14.00 - 17.00 bude prebiehať na našej škole zápis žiakov do 1.ročníka v šk.roku 2018-19.


Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2018 dovŕši 6 rokov a má školskú spôsobilosť. Rodičia si prinesú občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, vstupný poplatok za učebnice a zošity potrebné na šk.rok 2018 / 2019.


Na zápise sa vypíše žiadosť o prijatie dieťaťa do školy, ktorá musí byť vyplnená obidvoma rodičmi, preto žiadame o účasť oboch zákonných zástupcov. Platí to i vtedy, ak je dieťa zverené do starostlivosti jedného z rodičov. Vtedy treba priniesť aj súdne rozhodnutie. / Tu sú interné tlačivá k zápisu žiaka /

Fotogaléria