Meniny na web
  • Počet návštev:

Centrum voľného času

V budove Základnej školy svätého Jozefa v Novom Meste nad Váhom je v prevádzke už niekoľko rokov Centrum voľného času. Činnosť v CVČ sa podieľa na rozvoji záujmov, praktických a pohybových zručností a najmä na formovaní návyku užitočne využívať voľný čas. V centre voľného času majú žiaci možnosť rozvíjať svoje talenty a záujmy v rôzne zameraných krúžkoch pod vedením skúsených pedagógov.

Práca v jednotlivých oddeleniach zaradených do Centra voľného času je spoplatnená sumou 10 € na školský rok.


Rozpis krúžkov v Centre voľného času v šk.roku 2017/2018


Názov Vedúci Začiatok
Hra na klavír Mgr. M. Pekarovičová pondelok 12.00, utorok 14.00
Hra na flautu Mgr. J. Plevová utorok 13.00, streda 13.00
Výroba keramiky 2. stupeň Mgr. J. Hyžová štvrtok 14.00
Tvorivé dielne 1. stupeň PaedDr. M. Gulánová štvrtok 14.00
Tvorivé dielne 1. stupeň Ing. J. Kalivodová streda 14.00
Varenie 2. stupeň Ing. V. Dudová utorok 14.00
Varenie 2. stupeň PaedDr. A. Pavlovičová štvrtok 14.00
Strelecký 2. stupeň Mgr. R. Čierny utorok 14.00
Futbal 1. stupeň Mgr. M. Valláš piatok 14.00
Florbal 1. stupeň M. Paulech, J. Šimo utorok 14.00
Florbal 2. stupeň Mgr. V. Markech štvrtok 14.00
Paličkovanie pre 1. aj 2. stupeň Z. Holcová pondelok 13.30
Plavecký výcvik 4. roč. Mgr. R. Čierny,Mgr. S. Vallášová štvrtok 14.00
Gastronomický – gymnázium + 9. ročník Mgr. I. Fuhrmannová streda 14.00