Meniny na web
  • Počet návštev:

Súťaže a olympiády 2017/2018

Letné športové hry

Dňa 15.júna 2018 sa konali v Novom Meste nad Váhom Letné športové hry mládeže. Zapojili sa aj naši žiaci a niektorí sa mohli tešiť z medailového umiestnenia.


Mladý záhradkár - celoslovenské kolo

Náš žiak Peter Václavek obsadil 1.miesto v národnom kole vedomostnej súťaže "Mladý záhradkár". Gratulujeme !


Deň mesta, minimaratón

Dňa 8.júna 2018 sa zúčastnili naši žiaci športových pretekov v parku v rámci Dňa mesta a získali 4 zlate, 2 strieborné a 2 bronzové medaile. Gratulujeme !


Slávik Slovenska - krajské kolo

3.miesto - Adela Hradilová /8.A/


Záchranár CO - okresné kolo

1.miesto
skupina- Václavek Peter /8.B/, Chobot Martin /8.B/, Pavlechová Veronika /8.A/, Dubinová Mária /8.A/


Spevácka súťaž Slávik Slovenska - okresné kolo

1.kategória : 1.miesto - Natália Kudlíková /3.B/

3.kategória : 1.miesto - Adela Hradilová /8.A/

3.kategória : 2.miesto - Mária Kudlíková /7.B/


Biologická olympiáda - OK

projektová časť :
- 1.miesto - Ján Kudlík /5.A/

- 3.miesto - Matej Pisca /7.A/


vedomostná časť :

- úspeš.riešitelia - Nina Markechová /7.A/, Kamila Slováčková /7.A/


Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

I.kategória :
- poézia - 3.miesto - Matúš Pavlíček

- próza - 3.miesto - Terézia Košťálová


II.kategória :

- próza - 2.miesto - Mária Vyzváryová


Biblická olympiáda - dekanátne kolo

Dňa 22.marca 2018 sa konala na našej škole BIBLICKÁ OLYMPIÁDA.

1.miesto:

družstvo ZŠ sv.Jozefa v zložení : A.Parošová, O.Szarka, S.Miškovičová


Pytagoriáda - okresné kolo

kategória P8 : 1.miesto - Václavek Peter /17b/

kategória P7 : 1.miesto - Szarka Ondrej /16b/

kategória P6 : 7.miesto - Jurdová Linda /18b/, 11.miesto - Mikuš Timotej /17b/

kategória P5 : 5.miesto - Szarka Juraj /23b/

kategória P4 : 6.miesto - Herdová Adela /13b/, 7.miesto - Jurika Jakub /11b/


Polytechnická súťaž - krajské kolo

1.miesto : Matúš Hrušovský /7.A/

2.miesto : Martin Bariný /9.A/


Hviezdoslavov Kubín

Dňa 27.februára 2018 sa konalo obvodné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín - Podjavorinskej Bzince.

I.kategória :
- poézia - 1.miesto - Matúš Pavlíček

- próza - 1.miesto - Terézia Košťálová


II.kategória :
- poézia - 2.miesto - Kristína Stehlíková

- próza - 3.miesto - Mária Vyzváryová


Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Dňa 15.februára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády v NMnV.

kat.F : 6.roč.- 5.miesto - Linda Jurdová, 8.miesto - Tamara Dedíková

kat.E : 7.roč.- 7.miesto - Ema Gúčiková

kat.D : 8.roč.- 3.miesto - Peter Václavek,12.miesto - Mária Dubinová

kat.C : 9.roč.- 6.miesto - Glória Kraváriková, 10.miesto - Sára Nagyová


Súťaž MatX - online

Dňa 14.februára 2018 si zmeralo sily 429 tímov z Českej republiky a Slovenska
v súťaži MatX. Je to online súťaž pre žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ (a príslušných ročníkov gymnázií), v ktorej 4-členné tímy súťažia v počítaní netradičných matematických príkladov. Našu školu reprezentovali 2 družstvá:

- siedmaci : Dário Mráz, Ondrej Szarka, Ctibor Trebichavský, Matej Pisca
- obsadili výborné 3.miesto zo 66 tímov celého Česko - Slovenska


- ôsmaci : Mária Dubinová, Martin Jakubek, Veronika Pavlechová, Peter Václavek
- obsadili 12.miesto z 93 tímov celého Česko - Slovenska


Recitačná súťaž

Dňa 13.februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy.

Podjavorinskej Bzince - žiaci 1.stupňa

- postupujú : poézia - M.Pavlíček /3.B/, próza - T.Košťálová /4.A/


Hviezdoslavov Kubín - žiaci 2.stupňa -

- postupujú : poézia - K.Stehlíková /6.A/, próza - M.Vyzváryová /6.A/


Biologická olympiáda - okresné kolo

projektová časť - 1.miesto - Peter Ondrej Václavek /8.B/

teoreticko-praktická časť - 3.miesto - Peter Ondrej Václavek /8.B/

teoreticko-praktická časť - úspešný riešiteľ - Mária Dubinová /8.A/


Geografická olympiáda - okresné kolo

kategória E /8. a 9.ročník/ - 1.miesto - Peter Ondrej Václavek

kategória F /6. a 7.ročník/ - 3.miesto - Matej Pisca

kategória G /5.ročník/ - 1.miesto - Juraj Szarka


Biblická olympiáda - školské kolo

Dňa 29.1.2018 sa konalo školské kolo biblickej olympiády.Zúčastnili sa ho ôsmi žiaci pod vedením sr.Bohdany.

Počas 2 vyučovacích hodín vypracovávali rôzne úlohy:testové otázky, spájanie pojmov, odhaľovanie biblických osobností, oprava textu zo Sv.písma a opis obrázkov s udalosťami. Úlohy, na ktoré sa pripravovali, boli z Evanjelia podľa Marka a z knihy Genezis 12-20. Postupujú prví traja žiaci:

Andrea Parošová - 116 b

Ondrej Szarka - 105 b

Simona Miškovičová - 104 b

a náhradník Matúš Štreicher - 83,5 b

Želáme im veľa síl a úspechov v dekanátnom kole, ktoré sa bude konať dňa 22.3.2018.


Šaliansky Maťko - okresné kolo

Vo štvrtok 25.januára 2018 sme sa zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže v prednese slovenskej povesti.

Naši žiaci obsadili tri prvé miesta a zároveň postupujú na krajské kolo.

1.kategória - 1.miesto - Dominik Kováč /3.B/

2.kategória- 1.miesto - Terézia Košťálová /4.A/

3.kategória - 1.miesto - Simona Horňáková /7.A/


Matematická olympiáda - okresné kolo -5.ročník

1.miesto - Juraj Szarka /5.A/

5.miesto - Samuel Jarošinec /5.A/

8.miesto - Matej Pidík /5.A/

úspešný riešiteľ - Andrea Parošová /5.B/


Súťaž Ochranárik

kateg. žiaci II.stupňa ZŠ - 1.miesto - Peter Václavek


Olympiáda v nemeckom jazyku

Okresný úrad Trenčín odbor školstva udeľuje Diplom Petrovi Ondrejovi Václavkovi za 1.miesto v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku - kat.1B, ktorá sa konala 18.01.2018 v Bzinciach pod Javorinou.


Basketbal dievčat

Naše basketbalistky v zložení:

Pomajbová Martina,Masárová Aneta,Bohunická Viktória,Smolíková Erika,Miškovičová Nina,Horňákova Simona a Gulová Simona

obsadili 3.miesto na MO v basketbale dievčat,konané v športovej hale na Starej Turej dňa 12.decembra 2017


Recitačná súťaž "A Slovo bolo u Boha" - krajské kolo

Dňa 8.12.2017 sa v Trenčíne konalo krajské kolo súťaže

"A Slovo bolo u Boha". Naše žiačky

Lucka Kudlíková a Terezka Košťálová

obsadili 2.miesto v poézii a próze.


Technická olympiáda - okresné kolo

A kateg. - 1.miesto: Peter Chovanec /9.A/ , Peter Václavek /8.B/

B kateg. - 1.miesto : Matúš Hrušovský /7.A/


Vedomostný kvíz "Čo vieš o Česku a Slovensku"

Dňa 25.10.2017 súťažilo 5 družstiev z Nového Mesta nad Váhom vo vedomostnom kvíze "Čo vieš o Česku a Slovensku"

1.miesto - družstvo našich žiakov z 9.A :

- Sára Nagyová
- Denis Kusý
- Glória Kraváriková

Súťaž zručnosti

kategória elektrotechnika - 1.miesto - Matúš Hrušovský /7.A/
- 2.miesto - Martin Baríny /9.B/

kategória strojárstvo - 2.miesto - Peter Václavek /8.B/

kategória informatika - 1.miesto - Sára Nagyová /9.A/