Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 1.B

Triedna učiteľka: Mgr. Lenka Kováčová
Počet žiakov 20
Žiaci
1. Babicová Patrícia
2. Bednárová Lea
3. Berák Filip
4. Brímusová Simona
5. Dzurilla Jakub
6. Ferancová Alexandra
7. Ferenc Darina Rose
8. Hnát Jozef
9. Hrušovský Matej
10. Jambor Dávid
11. Krajčová Chiara
12. Lajčoková Lea
13. Mlčúchová Nela
14. Rusnák Samuel
15. Sobotová Nina
16. Šimová Sofia
17. Štefeková Barbora
18. Tinka Timotej
19. Vlna Luboš
20. Zmeková Michaela
1.B 1 2 3 4 5 6
Pondelok SJL MAT VYV VYV
Utorok ANJ SJL MAT SJL KNB
Streda MAT SJL SJL PVO TSV
Štvrtok SJL MAT SJL KNB
Piatok TSV SJL SJL HUV