Meniny na web
  • Počet návštev:

Krúžky v šk.roku 2018/2019

Pri Spojenej škole sv.Jozefa môžu žiaci v šk. roku 2018/2019 navštevovať nasledovné krúžky bez poplatku.

Posledný termín na prihlásenie je 17.09.2018. Prijatie po tomto termíne je potrebné konzultovať s vedúcim krúžku.


Názov Vedúci Začiatok
Atletický 2. stupeň Mgr. S. Vallášová streda 15.00
Začíname s programovaním a Legom 2. st. RNDr. M. Lesajová pondelok 14.00
Prírodovedecký 2. stupeň Mgr. M. Pavlechová štvrtok 14.00
Dramatické hry /všetky ročníky/ Mgr. A. Hlaváčová / sr.Bohdana / streda 14.00
Spevácky PaedDr. K. Jarošincová, Mgr. M. Pavlechová utorok 14.00
Biblický 2.stupeň Mgr. A. Hlaváčová / sr.Bohdana / utorok 14.00
Mix tanec 1. stupeň Mgr. J. Oprchalová štvrtok 14.00
Výroba darčekov, hračiek a šperkov 2. st. Ing. J. Kalivodová streda 14.00
Športové hry 1.stupeň Mgr. D. Dedíková streda 13.30
Literárno - dramatický Mgr. E. Hurtíková pondelok 14.00
Konverzácia v angličtine 6., 7. roč. Mgr. M. Javorová streda 14.00
Príprava na SŠ 9.roč - MAT PaedDr. K. Jarošincová štvrtok 7.00
Príprava na SŠ 9.roč - SJL Mgr. D. Kováčová streda 7.00Rozpis krúžkov pri Spojenej škole sv.Jozefa v šk.roku 2018/2019 - spoplatnené


Poplatok 10 € za každý z týchto krúžkov je zavedený kvôli vyšším finančným nákladom na realizáciu.

Posledný termín na prihlásenie je 17.09.2018. Prijatie po tomto termíne je potrebné konzultovať s vedúcim krúžku.

Názov Vedúci Začiatok
Plavecký výcvik 4. roč. Mgr. R. Čierny,Mgr. S. Vallášová štvrtok 14.00
Plávanie - 2.stupeň + gymnázium Mgr. M. Valláš štvrtok 14.00
Gastronomický – gymnázium + 9. ročník Mgr. I. Fuhrmannová streda 14.00