Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 7.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Anna Pavlovičová
Počet žiakov 17 (10/7)
Žiaci
1. Budinský David
2. Gajda Dávid
3. Gondárová Marianna
4. Gučíková Ema
5. Halabrín Matúš Ivan
6. Hanzelová Karin
7. Hložka Filip
8. Holec Juraj
9. Jakubíková Ema
10. Kepsha Boris
11. Kubišová Klára
12. Kudlíková Mária
13. Miháliková Nikola
14. Nemšáková Emma
15. Podhorská Klaudia
16. Rosina Sebastian
17. Tomášková Terézia
7.B 1 2 3 4 5 6
Pondelok MAT ANJ/THD BIO SJL TSVch/KNBd DEJ
Utorok MAT ANJ/THD SJL FYZ NEJ/RUJ TSVd/KNBch
Streda SJL TSVch/KNBd MAT INF/THD/ANJ CHE BIO
Štvrtok MAT OBN VYV SJL INF/ANJ GEG
Piatok CHE TSVd/KNBch NEJ/RUJ ANJ/INF MAT HUV