Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 7.A

Triedna učiteľka: Ing. Viera Dudová
Počet žiakov 21
Žiaci
1. Avdaljan Gregor
2. Beňová Diana
3. Dominová Kristína
4. Durdík Jakub
5. Dusík David
6. Fabová Natália
7. Hanzelová Hana
8. Heráková Rebecca
9. Janso Nikolas
10. Kačerikova Eva
11. Kališ Jakub
12. Kališová Zlatka
13. Kelemenová Terézia
14. Macková Katarína
15. Mašlonková Agáta
16. Mikuš Timotej
17. Ochránková Jana
18. Piscová Paulína
19. Stehlíková Kristína
20. Vyzváryová Mária
21. Zámečník David
7.A 1 2 3 4 5 6
Pondelok MAT TSV/KNB SJL GEG ANJ/THD NEJ/RUJ
Utorok TSV/KNB MAT THD/ANJ SJL BIO HUV
Streda MAT ANJ/INF SJL CHE FYZ VYV
Štvrtok TSV/KNB NEJ/RUJ SJL MAT BIO ANJ
Piatok MAT DEJ CHE ANJ/INF OBN TSV/KNB