Meniny na web
  • Počet návštev:

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Iveta Ješková
Hlavná kuchárka: Janka Valová
Pracovníčky školskej kuchyne: Jana Lysáková
Oľga Haláková
Margaréta Lazarčíková
Ivana Skladaná
Anna Breznická
Telefónne číslo: 0903 713 400
Číslo účtu: IBAN : SK 10 0200 0000 0035 4851 5556

Výška stravného

1.stupeň = úhrada na mesiac 20,20€ / 20 obedov x 1,01€/ : 1 až 4 ročník
2.stupeň = úhrada na mesiac 21,80 € / 20 obedov x 1,09 €/ : 5 až 9 ročník
3.stupeň = úhrada na mesiac 23,80 € / 20 obedov x 1,19 €/ : žiaci gymnázia

Upozorňujeme rodičov o zaslanie preddavku na stravu na mesiac september už v mesiaci august , nakoľko čipový systém registruje iba kľúče s nabitým kreditom, t.j so zaplatenou úhradou na príslušný mesiac.


Pri príprave jedál sa nepoužívajú geneticky modifikované potraviny.

V jedálničku sú vyznačené alergény ALERGÉNY: 1-Obilniny, 2-Kôrovce, 3-Vajcia, 4-Ryby, 5-Arašidy, 6-Sója, 7-Mlieko, 8-Orechy, 9-Zelér, 10-Horčica, 11-Sézam, 12-Siričitany, 13-Vlčí bôb, 14-Mäkkýše.

Pomocou hviezdičky "*" sú označené mlieko a mliečne výrobky, ovocie, zelenina "Školského programu" Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie.