Meniny na web
  • Počet návštev:

Projekty

Projekt č. 5/2017 - Podpora zdravej výživy detí a mládeže - II. kolo

P. č. projektu: 5/2017
Názov projektu: Podpora zdravej výživy detí a mládeže
Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de NotreDame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: podpora zdravej výživy detí a mládeže v rámci školského stravovania prostredníctvom zlepšenia podmienok v Školskej jedálni a verejnej ochutnávky zdravých jedál a potravín
Miesto: Spojená škola sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom, Klčové 87

Termín realizácie projektu : 02.10. –15.12.2017

Celkové náklady na projekt v eur: 4 765,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Projekt bol podporený z prostriedkov participatívneho komunitného rozpočtu Nového Mesta nad Váhom

Projekt "Modernizácia vyučovacieho procesu"

Spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom ďakuje banke Raiffeisen za finančný príspevok poskytnutý v rámci projektu „Modernizácia vyučovacieho procesu“ na nákup nových učebníc a ďalších pomôcok na vyučovanie nemeckého jazyka.

Zapojili sme sa do výziev, ktoré nám ponúkla banka Raifaissen v r.2015/2016. Vďaka projektu "Inovácia chemického kabinetu" sme získali finančnú dotáciu 1000 €.

Zároveň ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí neváhali navštíviť pobočku banky Raiffeisen v Novom Meste nad Váhom a v termíne 1. - 30.júna 2016 dali svoj hlas práve našej škole, čím podporili skvalitnenie vyučovacieho procesu.

Nové ihrisko pre deti

Pri Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom vyrástlo koncom októbra 2015 nové ihrisko. Prostriedky na jeho vybavenie poskytla charitatívna organizácia Renovabis.

Altánok, pohyblivý mostík, obrázková stena, lezecká stena, kladinka či šmýkačka poslúžia žiakom navštevujúcim školský klub detí, deťom z materskej škôlky, ale aj deťom z nodamských stretiek. Vybudované ihrisko sa stane možnosťou na využívanie voľného času a bude poskytovať relaxáciu na čerstvom vzduchu.

Projekt "Milión detí sa modlí ruženec"

18. októbra 2012 sme sa zapojili do medzinárodného projektu Milión detí sa modlí ruženec. Odvtedy každý rok naši žiaci podporia modlitbami túto celosvetovú akciu.V rámci katolíckych škôl sme sa zapojili do projektu Modlitby mladých za mladých.


Projekt "Recyklohry"

V šk. roku 2011/2012 sme sa zapojili do projektu Recyklohry, ktorý bol zameraný na zber nepoužiteľného elektroodpadu a tiež do projektu Baterky na správnom mieste. Zapojili sme sa do zberu papiera a pet-fliaš. Žiakov vedieme k separovaniu odpadu.


Projekt "Ovocie na školách"

V šk. roku 2010/2011 sme sa zapojili do projektu Ovocie na školách, v rámci ktorého žiaci dostávajú pravidelne jablkovú šťavu alebo jablká na desiatu.

Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc"

V šk. roku 2008/2009 sme zrealizovali projekt – Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008, v rámci ktorého sa uskutočnilo viacero podujatí: kvíz čitateľskej zručnosti pre žiakov 3.ročníka, kvíz o spisovateľovi J.C.Hronskom pre žiakov 4. ročníka, čitateľský kvíz žiakov 5. ročníka, kreatívny workshop s vianočnou tematikou, beseda so spisovateľkou Annou Černochovou, výroba knižiek - krátkych príbehov s ilustráciami.

V rámci projektu boli zakúpené knihy v hodnote 20 tis. Sk, 3 notebooky a 1 tlačiareň pre knižnicu.


Projekty v spolupráci so Združením sv. Petra Fouriera

» Integrácia detí s problémovým vývinom prostredníctvom táborových pobytov
» Prevencie drogových závislostí u žiakov ZŠ (v rámci projektu realizácia videoprogramu Berte nás vážne)
» Integrovaný program voľnočasových aktivít detí a mládeže pre hamonický rozvoj osobnosti
» Spoločenstvom k radosti
» Projekt duchovnej formácie detí ocenený Americkou biskupskou konferenciou

Projekt "Infovek : Otvorená škola."

Veľmi nás teší, že sme boli vybraní do podprojektu Otvorená škola v oblasti informatizácie, ktorý sa realizuje ako súčasť širšej koncepcie projektu Ministerstva školstva SR. Takto sme získali grant 100 000.- Sk, použili sme aj vlastné zdroje :
15 000.- Sk zo ZRŠ a 10 000.- Sk zo Združenia sv. Fouriera.

viac o projekte >>>