Meniny na web
  • Počet návštev:

V mimoškolskom čase majú žiaci možnosť zúčastňovať sa stretiek Združenia detí a mládeže NODAM - Matematika v pohybe pre žiakov 1.stupňa ZŠ, ktorú vedie sr. Timotea a detské stretká, ktoré vedie Mgr.Veronika Kaššovicová a Mgr. Silvia Belušíková. Hlavným mottom stretiek je : "Všetko čo robíte,robte na Božiu slávu." Spoločne sa modlíme,varíme, kreslíme, hráme hry.


NODAM - združenie detí a mládeže - uplatňuje vo svojej práci výchovný systém sv. Petra Fouriera. Formou stretiek hravou a zaujímavou formou pomáha budovať v deťoch základné morálne hodnoty, dôležité prvky charakteru, cit pre spoluprácu a vzájomnú pomoc, priateľstvo, úctu k starším, etické a estetické cítenie a mravný rozmer.