Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 8.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Anna Pavlovičová
Počet žiakov 19
Žiaci
1. Atalovič Matej
2. Budinský David
3. Bundálová Janka
4. Gajda Dávid
5. Gajdošechová Monika
6. Gondárová Marianna
7. Gučíková Ema
8. Halabrín Matúš Ivan
9. Hanzelová Karin
10. Hložka Filip
11. Holec Juraj
12. Jakubíková Ema
13. Koláriková Tereza
14. Kubišová Klára
15. Kudlíková Mária
16. Miháliková Nikola
17. Nemšáková Emma
18. Podhorská Klaudia
19. Rosina Sebastian
8.B 1 2 3 4 5 6
Pondelok SJL INF/THD TSV/KNB CHE FYZ DEJ
Utorok MAT SJL ANJ TSV/KNB INF/RUJ/THD BIO
Streda SJL FYZ GEG INF/NEJ MAT TSV/KNB
Štvrtok SJL MAT OBN CHE ANJ VYV
Piatok TSV/KNB ANJ SJL MAT RUJ/NEJ HUV