Trieda 8.A
Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 8.A

Triedna učiteľka: Mgr.Daniela Kováčová
Počet žiakov 16
Žiaci
1. Dubinová Mária
2. Filipčič Rea
3. Hradilová Adela
4. Chabroň Alexander
5. Chalupová Michaela
6. Jakubek Martin
7. Joštic Rastislav
8. Kačáni Ondrej
9. Kubíčková Kristína
10. Lacko Filip
11. Miškárová Ivana
12. Mráziková Viktória
13. Pavlechová Veronika
14. Péterová Viktória
15. Radošinský Jakub
16. Smolíková Erika
8.A 1 2 3 4 5 6
Pondelok SJL ANJ DEJ MAT FYZ CHE
Utorok NEJ/RUJ TSVd/KNBch SJL TSVch/KNBd MAT BIO
Streda VUM MAT ANJ FYZ SJL DEJ
Štvrtok SJL NEJ/RUJ MAT CHE TSVch/KNBd INF
Piatok SJL MAT TSVd/KNBch BIO GEG ANJ