Učitelia
Meniny na web
  • Počet návštev:

Učitelia

Riaditeľka školy Mgr. Eva Litváková (sr. Cordia)
Zástupca riaditeľky Mgr. Viktor Markech
Prvý stupeň
1.A Mgr. Alena Kačicová
1.B Mgr. Lenka Kováčová
2.A Mgr.Jarmila Plevová
2.B Mgr.Silvia Belušíková
3.A Mgr. Gabriela Topoľská
3.B Mgr. Andrea Rubaninská
4.A Mgr. Miroslava Majzlová
4.B Mgr. Denisa Dedíková
Druhý stupeň
5.A Mgr. Radka Gúčiková
5.B Mgr. Martina Javorová
6.A Ing. Viera Dudová
6.B PaedDr. Katarína Jarošincová
7.A Mgr. Margita Pavlechová
7.B PaedDr. Anna Pavlovičová
8.A Mgr. Daniela Kováčová
8.B Ing. Dana Kazíková
9.A Mgr. Marta Pekarovičová
9.B PaedDr. Miroslava Gulánová
Netriedni učitelia
Mgr. Michaela Lesajová
Mgr. Mária Gibalová
Mgr. Soňa Vallášová
Ing. Jana Kalivodová
Mgr. Rastislav Čierny
Mgr. Andrea Mrňová
Mgr. Marína Vyzváryová
Mgr. Martin Sobota
Mgr. Viera Hušlová /sr.Katarína/
Mgr. Denis Herda