Meniny na web
  • Počet návštev:

Detský pobytový tábor 2019

Spojená škola sv. Jozefa v spolupráci so Združením sv.Petra Fouriera poriada detský pobytový tábor pre deti od 7 do 15 rokov v termíne 8. - 13. júla 2019 v rekreačnom zariadení HOTEL VRŠATEC - Pruské. V prípade záujmu si vyžiadajte prihlášku na sekretariáte Spojenej školy. Cena pobytu pre 1 dieťa je 110 €. Reálne náklady na tábor sú vyššie, rozdiel je hradený z Nadácie sv.Petra Fouriera a NODAM-u. Záväznú prihlášku je potrebné odovzdať vyplnenú na sekretariáte najneskôr do 19.3.2019.


Tu je zopár momentiek z uplynulých ročníkov pobytových letných táborov : tábor Youlive 2018, tábor "Virtus", pobytový tábor "Tour de Misericordia", tábor Hlboké s motívom "Rodina nad zlato" , tábor v Tatrách a ďalšie.