Meniny na web
  • Počet návštev:

Krížová cesta

V pôstnom období sa v škole i v našej farnosti sústreďujeme na poznanie a prežívanie Ježišovho utrpenia cez pobožnosť krížovej cesty. Žiaci našej školy sa ju spoločne modlia počas hodín náboženstva a tiež každý týždeň počas pobytu v školskom klube.

Krížová cesta detí prebieha v kaplnke školy, kde sa striedavo čítajú modlitby jednotlivých zastavení, deti nesú kríž a sviece, držia obrazy s udalosťami. Žiaci 1.stupňa kreslia obrázky vyjadrujúce zastavenia krížovej cesty, z ktorých vznikajú pôsobivé plagáty.


Krížová cesta ulicami mesta

Na Veľký piatok sa už tradične koná dramatizovaná Krížová cesta ulicami mesta. Máva formu modlitby s nesením veľkého kríža jednotlivými spoločenstvami a skupinami, zapájajú sa napr.rodiny, miništranti, skupina mladých, matiek, rehoľných sestier a pod.

V roku 2017 sa opäť konala formou hereckej dramatizácie, do ktorej sa zapojili starší žiaci a študenti gymnázia Spojenej školy sv.Jozefa. Tento rok tiež pripravujeme dňa 30.marca 2018 - na Veľký piatok - dramatizovanú krížovú cestu našim mestom
s ukončením na nádvorí kostola.