Meniny na web
  • Počet návštev:

Duchovná obnova prvoprijímajúcich detí

Do prípravy žiakov 3.ročníka ZŠ na 1.sv.prijímanie patrí aj víkendová duchovná obnova , ktorú aj tento rok pre nich organizujeme v priestoroch združenia Nodam v Piešťanoch. Bude sa konať v dvoch termínoch:
pre 3.A v dňoch 6. - 8.4.2018 a pre 3.B. v dňoch 20. - 22.4.2018 so sestrami Timoteou, Katarínou a Bohdanou.


Je to duchovné a hravé tvorivé stretnutie, kde sa deti pomocou rôznych aktivít viac približujú k Ježišovi a k sebe navzájom. Pri spoločnom pobyte sa môžu tešiť na tvorivé zoznamovanie sa so Svätým Písmom, na dramatizované scénky, zábavné aktivity a hry, tvorivé dielne, ale aj na spoločnú modlitbu, či vychádzku do okolia.

Na túto prvú "víkendovku" pred svojim veľkým dňom prijatia Pána Ježiša do srdca doteraz všetci radi spomínajú.

Fotogaléria