Meniny na web
  • Počet návštev:

Koledovanie Dobrej noviny

Žiaci našej školy spolu s rodičmi a staršími sa zapájajú do vianočného koledovania akcie Dobrá novina. V skupinách prinášajú radostnú zvesť o narodení Pána peknými piesňami, koledami, básňami a vianočnými vinšami.

Podporte koledníkov

V dňoch 27. - 28.12.2017 prinesú koledníci túto radosť do rodín nášho mesta. Zároveň zbierajú finančný príspevok pre deti v Afrike. Koledníkov už slávnostne vyslal a požehnal pán dekan na svätej omši v tretiu adventnú nedeľu.

Zobraziť viac fotiek