Meniny na web
  • Počet návštev:

V našej škole sa po viacero rokov konala akcia "Noc čítania Biblie". Táto víkendovka bola zameraná na hlbšie oboznámenie sa s vybranými biblickými knihami, ktoré boli v danom roku predmetom biblickej olympiády.

Žiaci tu absolvovali v skupinkách rôzne aktivity zamerané na čítanie, rozjímanie i tvorivé stvárnenie textu sv.Písma. Na daných stanovištiach sa zoznamovali aj s niektorými biblickými postavami a posolstvo textu sa snažili stvárniť vlastnými scénkami.


Nonstop čítanie

Posledné roky sa ujala v škole iniciatíva "Nonstop čítania Biblie", kde sa prečíta celé sv.Písmo dňom i nocou počas niekoľkých dní. Aktivita, ktorá vyšla z radov členov Rady rodičovského združenia, chce opäť dať do pozornosti vzácnosť a posvätnosť
BIBLIE = knihy kníh pre náš život.

Božie slovo čítajú v kaplnke školy aj dospelí členovia farnosti a mesta, ktorých počas vyučovania striedajú vybraní žiaci školy.
Nonstop čítanie a počúvanie Biblie sa uskutoční aj tento rok v termíne 19. marca - 24.marca 2018 v kaplnke Spojenej školy sv.Jozefa so začiatkom o 10.00 hodine a ukončené bude v piatok pobožnosťou k sv.Jozefovi. Bližšie info - letáčik.