Meniny na web
  • Počet návštev:

Aktuality


Karneval

Opäť nás čaká tradičný školský karneval. Bude vo štvrtok 1.februára 2018 v telocvični ZŠ sv.Jozefa. Tento rok sa bude niesť pod názvom "Letom svetom".

Študentský ples

Dňa 9. februára 2018 sa uskutoční v telocvični našej školy študentský ples. Začiatok je o 18,00 hod. Požaduje sa vhodné spoločenské oblečenie.

Prázdniny

Polročné výpisy vysvedčení dostanú žiaci v stredu 31.januára 2018 na poslednej vyučovacej hodine. V piatok 2.2.2018 sú polročné prázdniny.

Jasličková

Tradične aj tento rok žiaci našej školy pripravujú jasličkovú slávnosť. Pozývame Vás dňa 25.decembra 2017 o 16.00 do rímsko-katolíckeho kostola.

Koledovanie

V dňoch 27. - 28.12.2017 sa žiaci našej školy spolu s rodičmi a staršími kamarátmi zapájajú do vianočného koledovania akcie Dobrá novina.

Naše aktivity

Cieľom našej výchovno-vzdelávacej práce je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Okrem vyučovania ponúka naša škola žiakom mnoho ďalších aktivít.

Gazdovský dvor

V stredu 29.11.2017 sa prváci zúčastnili exkurzie na Gazdovskom dvore na Myjave - v Turej Lúke.

Korčuľovanie

Žiaci II.ročníka absolvovali v októbri 23. - 27.10.2017 výcvik korčuľovania pod vedením inštruktorov z Penguin sport club.

Školské misie

V dňoch 20. - 24.11.2017 budú pôsobiť na našej škole bratia redemptoristi.

Sviatok Nepoškvrneného Počatia P.Márie

Dňa 8.12.2017 si pripomenieme sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Ráno o 8.30. bude sv. omša v kostole.

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame vás na triedne ZRŠ, ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2017 v pondelok o 15.00 hodine v jednotlivých triedach.

Zobraziť viac