Meniny na web
  • Počet návštev:

Aktuality


Milión detí

Aj naša škola sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete

Zber šípok

V dňoch 20.9 - 22.10.2018 prebieha zber šípok spoločne s lesmi SR. Do tohto jesenného projektu sa zapája aj naša škola. Najaktívnejšie triedy čakajú pekné odmeny.

Voľné dni

Dňa 30.10.2018 je štátny sviatok - voľno, neučí sa. Tu je rozpis prázdnin v šk.roku 2018/2019

Naše aktivity

Žiaci našej školy sa zapájajú do mnohých vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí. Tu je niekoľko ukážok.

Hvezdáreň

Dňa 14. novembra 2018 sa zúčastnia žiaci 4. ročníka exkurzie do Hvezdárne a planetária M.R.Štefánika v Hlohovci a Vlastivedného múzea.

Metodický deň

Dňa 15.10.2018 bude metodický deň pre učiteľov. V rámci vzdelávania sa zúčastnia odbornej prednášky pod vedením Mgr.Viery Lutherovej. Z tohto dôvodu bude skrátené vyučovanie, žiaci budú končiť do 12.00 hod.

Projekt

Ponuka kultúrno-umeleckých programov pre obyvateľov mesta pri rôznych príležitostiach a podpora rozvoja mladých talentov.

EXIT TOUR

Dňa 11.10.2018 bude v telocvični ZŠ sv. Jozefa preventívny program Exit tour pre žiakov 7. - 9. ročníka a pre žiakov Gymnázia.

Ochrana údajov

Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ

Divadlo

Žiaci 1.stupňa sa zúčastnia dňa 9.10. 2018 divadelného predstavenia Korálky z dievčenských sĺz, ktoré sa uskutoční o 9.00 v MsKS v Novom Meste nad Váhom..

ZRŠ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 1. októbra 2018 o 16.00 hod. v telocvični ZŠ sv.Jozefa. Potom nasledujú triedne ZRŠ a voľba triednych dôverníkov.

Dopr.ihrisko

Žiaci 1. a 2. ročníka si vyskúšajú praktickú výuku dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku v dňoch 13.9. a 4.10. v čase 9.00 - 12.00 hod. Pod vedením doprav.policajta budú jazdiť na bicykloch a kolobežkách.

Ötschergräben

Rodičovská rada vás pozýva na jesennú turistiku do rakúskych Álp, do tiesňavy Ötschergräben , dňa 29.9. 2018 (sobota).

OŽAZ

Dňa 14.septembra 2018, v piatok, sa zúčastnia všetci žiaci ZŠ cvičenia zameraného na Ochranu života a zdravia. Akcia sa uskutoční len za priaznivého počasia, inak sa žiaci učia podľa rozvrhu.

Šk.rok 2018/19

Šk. rok 2018/2019 slávnostne otvárame v pondelok 3. 9. 2018 vo farskom kostole o 8:30 sv. omšou.

Zobraziť ďalšie aktuality