Meniny na web
  • Počet návštev:

Aktuality


Poďakovanie

Na konci šk. roku 2017/18 pri odovzdávaní vysvedčení potešilo učiteľov v 5.triede takéto krásne poďakovanie od žiačky.

Ochrana údajov

Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ

Letný tábor

SŠ sv. Jozefa poriada detský pobytový tábor v termíne 16. - 22. júla 2018 v rekreačnom zariadení JAVORINKA .

Dopravné ihrisko

Naši druháci na dopravnom ihrisku - 31.mája 2018.

Nonstop čítanie

Žiaci našej školy sa zúčastnili pod vedením učiteliek SJL nonstop čítania kníh v Mestskej knižnici Ľ.Riznera.

Škola v prírode

Žiaci 3.ročníka sa zúčastnia v termíne
4.júna - 8.júna 2018 Školy v prírode
v Jedľových Kostoľanoch.

Galaxiáda

Žiaci V.A Lukáš Čičala a Jakub Kováč sa zapojili do súťaže programovania Galaxiáda. Podporte svojim hlasovaním ich projekty.

Letný tábor

Zahlasuj za projekt Detský letný tábor 2018 v participatívnom komunitnom rozpočte TN samosprávneho kraja do 15. mája 2018

Dopr.ihrisko

Žiaci z 1. stupňa s i vyskúšali praktickú výuku dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku, kde pod vedením p.policajta jazdili na bicykloch i kolobežkách.

Nevyhadzuj !

Zbierajte a prineste vrchnáky z PET fliaš. Pomôžete mladému otcovi po vážnej mozgovej príhode dostať sa na liečenie do Rehabilitačného centra Adeli v Piešťanoch.

1.sv.prijímanie

V nedeľu 6.mája 2018 o 11.hodine bude vo farskom kostole v Novom Meste nad Váhom 1.sv.prijímanie našich tretiakov.

Ekoalarm

Zapojili sme sa do pilotného projektu EKOALARM, z ktorého každá trieda dostala dva koše na triedenie odpadu.

Deň matiek

Pozývame Vás na kultúrny program ku Dňu matiek dňa 13.5.2018 o 15.hod.v MSkS.

Riaditeľské voľno

Dňa 7.mája 2018 majú žiaci našej školy riaditeľské voľno z dôvodu účasti zamestnancov školy na duchovnej obnove - Krížová cesta hora Butkov.

Duchovná obnova

Žiaci 3.ročníka, ktorí sa pripravujú na 1.sv.prijímanie, sa zúčastnia duchovnej obnovy v dvoch termínoch.

ZRŠ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 9.apríla 2018 od 15.00 - 18.00 hod. v jednotlivých triedach.

Dve percentá

Ako každý rok môžete venovať 2% zo svojich daní na účel, ktorý sami uznáte za vhodný. Podporte výučbu svojich detí !

Zápis do 1.roč.

Zápis žiakov do 1.ročníka v šk.roku 2018/19 sa uskutoční v dňoch 4.4. - 6.4.2018 v čase od 14.00 - 17.00 hodiny v priestoroch školy.

Čítanie Biblie

Pozývame Vás na nonstop čítanie Biblie, ktoré bude prebiehať 19.3. - 24.3.2018
v kaplnke školy. Začíname o 10.00 hod.

"D O D"

Dňa 23.3.2018 bude v čase 8.00 - 16.00 prebiehať na Základnej škole sv.Jozefa
Deň otvorených dverí.

Krížová cesta

Dňa 30. marca 2018 na Veľký piatok sa uskutoční dramatizovaná Krížová cesta mestom. Stretneme sa o 10.00 hodine.

Beseda

Vo štvrtok 22.3.2018 v čase 9.00-13.00 hod. bude prebiehať beseda žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ sv. Jozefa s kňazom Pavlom Hudákom na tému partnerské vzťahy.

Veľká noc

Veľkonočné prázdniny budú v termíne 29.marca - 3.apríla 2018. Do školy opäť nastupujeme v stredu 4.4.2018

Sviatok sv.Jozefa

Sviatok sv.Jozefa 19.3.2018 je pre našu školu výnimočný deň. Ráno je školská sv. omša v kostole. Potom nasleduje kultúrny program pre žiakov 1.stupňa, ostatní sa učia.

Adoračný deň

Dňa 9.3.2018, v piatok, bude prebiehať adoračný deň školy. V tento deň sa postupne všetky triedy modlia v kaplnke
za našu školu a nových žiakov.

Lyžiarsky výcvik

Žiaci 7. ročníka ZŠ a 1.ročníka gymnázia sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku v Krahuliach pri Kremnici, termín: 26.2. - 2.3.2018.

Hejného metóda

V dňoch 2.3.- 3.3.2018 sa bude konať na našej škole Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ.

Socha P.Márie

V rámci cirkevných škôl Trnavskej arcidiecézy pripadla putovná socha Fatimskej Panny Márie na mesiac február pre našu školu.

Súťaže

V najbližších dňoch nás budú naši žiaci reprezentovať na viacerých matematických súťažiach. Tu je ich harmonogram.

Fašiangy

V utorok dňa 6.februára 2018 sa žiaci zo IV.A zúčastnili výchovno - vzdelávacieho podujatia o fašiangových zvykoch na Gazdovskom dvore v Turej Lúke.

Testovanie 9

V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania žiakov 9.ročníka / monitor T9 / uskutoční v stredu dňa 21. marca 2018.
Žiaci 8.ročníka majú vtedy riaditeľské voľno.

Karneval

Opäť nás čaká tradičný školský karneval. Bude vo štvrtok 1.februára 2018 v telocvični ZŠ sv.Jozefa. Tento rok sa bude niesť pod názvom "Letom svetom".

Prázdniny

Polročné výpisy vysvedčení dostanú žiaci v stredu 31.januára 2018 na poslednej vyučovacej hodine. V piatok 2.2.2018 sú polročné prázdniny.

Jasličková

Tradične aj tento rok žiaci našej školy pripravujú jasličkovú slávnosť. Pozývame Vás dňa 25.decembra 2017 o 16.00 do rímsko-katolíckeho kostola.

Koledovanie

V dňoch 27. - 28.12.2017 sa žiaci našej školy spolu s rodičmi a staršími kamarátmi zapájajú do vianočného koledovania akcie Dobrá novina.

Vianočné trhy

Aj tento rok, ako už býva zvykom, sa budú konať na našej škole Vianočné trhy spojené s ochutnávkou zdravých jedál.

Korčuľovanie

Žiaci II.ročníka absolvovali v októbri 23. - 27.10.2017 výcvik korčuľovania pod vedením inštruktorov z Penguin sport club.

Školské misie

V dňoch 20. - 24.11.2017 budú pôsobiť na našej škole bratia redemptoristi.

Gazdovský dvor

V stredu 29.11.2017 sa prváci zúčastnili exkurzie na Gazdovskom dvore na Myjave - v Turej Lúke.

Zobraziť ďalšie aktuality